SM - choroby neurozwyrodnieniowe - udary mózgu - “gorące tematy" w neurologii

XVI Neurologiczne Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe

Danube Teaching Course

map-marker Zamość

calendar3 19 - 20 maja 2022 r.

 

Program / Programme

 

Miejsce obrad / Venue:

Hotel Koronny
ul. Koszary 7, 22-400 Zamość

 

Czwartek, 19 maja 2022 r. / Thursday, 19 May 2022

 
W godzinach południowych - przyjazd uczestników, rejestracja / Registration

 

14.00 – 14.15 Otwarcie / Opening

Prof. Konrad Rejdak, prof. Zbigniew Stelmasiak, prof., dr h.c. Teofan M. Domżał

 

14.15 – 15.45 Sesja I. Danube lectures
                                 "Gorące tematy" w neurologii - część I / „Hot topics” in neurology – part 1.

Przewodniczący / Chair: prof. Konrad Rejdak, prof. Laszlo Vecsei

 1. Kynurenines in neurological disorders: basic science and clinical studies, drug research - prof. Laszlo Vecsei (30 min.)
 2. Strategia leczenia SM: Europejskie rekomendacje 2022 - prof. Krzysztof Selmaj (30 min.)
 3. Neurologiczne powikłania COVID-19 - prof. Agnieszka Słowik (30 min.)
 
15.45 – 16.00 Przerwa na kawę / Coffee break
 
16.00 – 17.30 Sesja II. Stwardnienie rozsiane: Leki o wysokiej skuteczności – pierwsza linia leczenia / Multiple sclerosis: drugs with high efficacy in first-line therapy

Przewodniczący / Chair: prof. Monika Adamczyk-Sowa, prof. Konrad Rejdak

 1. Ofatumumab jako terapia wysokiej skuteczności w I linii leczenia chorych na RMS - prof. Monika Adamczyk-Sowa (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Novartis
 2. Jak optymalizować szanse osiągnięcia celu terapeutycznego w SM - co wiemy z badań dotyczących okrelizumabu? - prof. Ewa Krzystanek (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Roche
 3. Podejmowanie decyzji terapeutycznych w oparciu o mechanizmy działania i skuteczność leczenia - dr Jacek Zaborski (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Biogen
 4. Leki o wysokiej skuteczności w I linia leczenia – Ozanimod - prof. Konrad Rejdak (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb
 5. Dyskusja (10 min.)

 

17.30 – 17.45 Przerwa na kawę / Coffee break
 
17.45 – 18.50 Sesja III. Stwardnienie rozsiane: Nowe wyzwania w terapii / Multiple sclerosis: new challenges in MS therapy

Przewodniczący / Chair: dr Robert Bonek, dr hab. Anna Jamroz-Wiśniewska

 

 1. Wpływ leczenia SM ozanimodem na funkcje poznawcze - dr Robert Bonek (15 min.)
  Wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb
 2. Czym jest sukces terapeutyczny w SPMS – na podstawie przypadku pacjenta - dr Monika Marona (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Novartis
 3. Terapia szyta na miarę potrzeb pacjenta – jak wpisuje się w nią teryflunomid na podstawie danych? - Dr hab. Anna Jamroz-Wiśniewska (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Sanofi
 4. Dyskusja (10 min.)

 

19.30  Kolacja / Dinner

(hotel Zamojski, ul. H. Kołłątaja 2/4/6)

 

 

Piątek, 20 maja 2022 r. / Friday, 20 May 2022

 
8.30 – 9.00 Spotkanie z ekspertem / Meeting with an expert

Moderator: prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk

 1. Czy lekarzom wypada dbać o dobrostan? - Ewa Stelmasiak (30 min.)

 

9.00 – 10.30 Sesja IV. Diagnostyka i leczenie chorób neurozwyrodnieniowych / Diagnosis and treatment of neurodegenerative diseases

Sesja pod patronatem firmy Polpharma

Przewodniczący / Chair: prof. Amos Korczyn, dr hab. Ewa Papuć

 1. Progress in Dementia - Danube lecture - prof. Amos Korczyn (30 min.)
 2. Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów starszych - prof. Dorota Religa (30 min.)
 3. Otępienie z ciałami Lewy'ego i otępienie w  przebiegu choroby Parkinsona - dwie niezależne choroby czy też jedno schorzenie w ramach spektrum klinicznego synukleinopatii? - dr hab. Ewa Papuć (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)

 

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę / Coffee break
 
10.45 – 12.05 Sesja V. „Gorące tematy” w neurologii – część II / „Hot topics” in neurology – part 2.


Przewodniczący / Chair: prof. Sławomir Michalak, dr Małgorzata Siger

 1. MRI w SM: hot topics 2022 - dr Małgorzata Siger (20 min.)
 2. Mikroinwazyjne metody diagnostyczne w chorobach układu nerwowego- aktualne możliwości i perspektywy na przyszłość - prof. Sławomir Michalak (30 min.)
 3. Układ nerwowy obwodowy w warunkach pandemii i masowej immunizacji - dr Adam Niezgoda (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)

 

12.05 – 13.15 Lunch
 
13.15 – 15.35 Sesja VI. Sympozjum zamojskie - udar mózgu / Zamosc Symposium - stroke

Przewodniczący / Chair: prof. Konrad Rejdak, dr hab. Anna Szczepańska-Szerej

 1. Historia i działalność oddziału Neurologii w Zamościu - dr Ewa Wierzchowska-Cioch (30 min.)
 2. Profilaktyka wtórna po udarze kryptogennym - dr hab. Anna Szczepańska-Szerej (20 min.)
 3. Leczenie neuroprotekcyjne w terapii udarów - Cerebrolizyna i jej miejsce w świetle najnowszych doniesień - prof. Konrad Rejdak (30 min.)
 4. Protokół postępowania w udarze niedokrwiennym mózgu w województwie lubelskim - dr Piotr Luchowski (30 min.)
 5. Forum dyskusyjne z udziałem ordynatorów oddziałów udarowych w woj. lubelskim (20 min.)

 

15.35 Podsumowanie i zakończenie / Closing
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nanoszenia zmian w programie / Organizers reserve the right to make changes in the program.