SM - choroby neurozwyrodnieniowe - udary mózgu - “gorące tematy" w neurologii

XVI Neurologiczne Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe

Danube Teaching Course

map-marker Zamość

calendar3 19 - 20 maja 2022 r.

 

Patronat naukowy / Scientific Patronage

International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / Department of Neurology Medical University of Lublin

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego / Lublin Branch of Polish Neurological Society

 

Kierownictwo naukowe / Heads of Scientific Program

Prof. dr. hab. n. med. Konrad Rejdak

Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Department of Neurology Medical University of Lublin

8 Jaczewskiego Street, 20-954 Lublin
Ph. (+48 81) 724-47-20, Fax. (+48 81) 742-55-34
E-mail: k.rejdak@umlub.pl

 

Organizator / Congress Office