SM - choroby neurozwyrodnieniowe - udary mózgu - “gorące tematy" w neurologii

XVI Neurologiczne Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe

Danube Teaching Course

map-marker Zamość

calendar3 19 - 20 maja 2022 r.

 

Opłaty rejestracyjne i zgłaszanie uczestnictwa

 

Wydarzenie przeznaczone jest dla przedstawicieli zawodów medycznych, osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami farmaceutycznymi.

Warsztaty będą realizowane w formie tradycyjnego spotkania.

W zależności od obostrzeń epidemicznych, jakie będą obowiązywały w dniach konferencji, liczba uczestników w obiekcie konferencyjnym może być limitowana, jak również mogą być wprowadzone dodatkowe zasady bezpieczeństwa np. wymóg posiadania aktualnego certyfikatu COVID, wypełnienia oświadczenia epidemicznego itp.

 

Wysokość opłat rejestracyjnych dla uczestników warsztatów:

Opłata rejestracyjna

Opłata promocyjna:
zapłata do 15 kwietnia 2022

Opłata standardowa:
zapłata od 16 kwietnia 2022

Uczestnik

450 zł brutto

500 zł brutto

Uczestnik do 35 roku życia

375 zł brutto

425 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  •     udziału w wykładach naukowych, sesjach i wykładach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  •     otrzymania programu warsztatów, identyfikatora i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach
  •     korzystania z posiłków oraz serwisu kawowego zgodnie z programem (kolacja w czwartek 19 maja 2022 r. oraz lunch w piątek 20 maja 2022 r.)

Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 250 zł brutto i uprawnia do:

  •     korzystania z kolacji w czwartek 19 maja 2022 r. oraz lunchu w piątek 20 maja 2022 r.

 

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na link:

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:
właściciel konta:     PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:        Santander Bank Polska S.A.
numer konta:         05 1910 1048 2305 0063 2357 0009